Regnskab med Odoo - GrundkursusIntroduktion

Kurset 'Regnskab med Odoo - Grundkursus' er kurset for bogholdere o. lign., som ønsker en grundlæggende viden om, hvordan det daglige bogholderi håndteres i Odoo. Kurset er primært tiltænkt nye brugere af Odoo, men kan med fordel også anvendes af eksisterende brugere, som ønsker en opfriskning af deres viden om Odoo Regnskabsmodulet baseret på den nyeste version.


Formål med kurset:

Kursisten opnår med kurset en grundlæggende forståelse for strukturen i Odoo Regnskabsmodulet. Målet er, at kursisten opnår større fortrolighed med sammenhængene i systemet samt får et indblik i best-practices inden for regnskabsfunktionerne. Dermed kan der opnås større effektivitet i dagligdagen med Odoo regnskab.

Forudsætninger:

Kursisten har et forudgående kendskab til brugerfladen i Odoo (login, menustruktur, brug af systemet til oprettelse/redigering/visning af data).

For helt nye Odoo brugere, kan kan dette evt. opnås forinden kurset ved at gennemse denne korte intro-video samt afprøvning af systemet på det åbne demomiljø: www.demo.odoo.com.

Kursusafvikling:

Kurset afvikles som et fysisk klassekursus med maks 8 deltagere. Vi anvender kun certificerede Odoo instruktører, og undervisningen er en kombination af fælles gennemgange, hvor vi med udgangspunkt i realistiske business-cases gennemgår de relevante systemfunktioner. Dette krydres med mindre hands-on sessioner, hvor kursisterne selv afprøver systemet ved løsning af mindre opgaver i et demo miljø. 

Agenda

Nedenstående punkter gennemgåes på kurset. Rækkefølgen er ikke endeligt gældende, og kan tilpasses af kursuslederen efter behov.

1. Velkomst

2. Odoo's bogføringsstruktur.

3. Odoo's Menustruktur

4. Opsætning af Regnskabsapp'en --> overblik.

5. Momshåndtering

6. Regnskabsmæssig sammenhæng til andre Odoo apps --> overblik

7. Case-baseret gennemgang.
Her vil vi med udgangspunkt i en normal dansk virksomhed gennemgå relevante forretningsgange, hvor Odoo regnskabsmodulet involveres. Kursisten vil undervejs få mulighed for selv at afprøve nogle af funktionerne i vores demo-miljø. Se evt. yderligere nedenfor.

8. Regnskabsanalyse og rapportering

9. Flere muligheder med Odoo regnskab --> overblik

Det praktiske

Hvornår afholdes kurset?
17. januar 2022 fra kl. 10.00 til 15.00

Hvor afholdes kurset?

Kurset afholdes hos FlexERP ApS,  i mødelokalet i VCube, Ådalen 7C, 6600 Vejen.

Hvad koster det at deltage?

Prisen for kurset er 2995,- ekskl. moms per deltager. Prisen inkluderer forplejning i form af drikkevarer samt en sandwich.


Hvad skal medbringes  ?

Hver kursist skal medbringe en bærbar computer, macbook, chromebook el. lign. med wifi samt webbrowser installeret. Det er dog muligt at låne hos os i begrænset omfang - kontakt os da venligst ved tilmeldingen.Forretningsgange til belysning under kurset:

En stor del af undervisningen vil følge en tænkt business-case med udgangspunkt i nedenstående forretningsgange:

1. Oprettelse og bekræftelse af salgsordre med både varer og service varer til fastpris samt timepris (begrænset)

2. Bestilling af varer (begrænset)

3. Modtagelse af varer på lageret (begrænset)

4. Registrering af timer og udførelse af opgave (begrænset)

5. Forsendelse af varer til kunden (begrænset)

6. Modtagelse af købsfaktura + match med indkøb

7. Modtagelse og bogføring af expense (kan evt. undlades og blot føres som punkt 8)

8. Modtagelse, OCR, bogføring af omkostningsbilag

9. Dannelse af Salgsfaktura

10. Betaling af købsfakturaer

11. Bankudligning i.h.t. ovenstående + nogle løse bankposteringer, f.eks. gebyrer el. lign.

12. Periodisering af bilag

13. Kontrol og rettelse af bilag/posteringer 

Note: "begrænset" = vi sætter kun fokus på den regnskabsmæssige funktion relateret til emnet.