CRM

ALLE VÆRKTØJER TIL DEN EFFEKTIVE SALGSPROCES


Odoo CMS - et stort billede

FUNKTIONER

SYSTEMATISÉR SALGSPROCESSEN

PIPELINE

BÅDE PR. MEDARBEJDER OG SAMLET FOR VIRKSOMHEDEN

LEADFORMULAR

SAML AL INFORMATION OM KUNDEN ÉT STED

TRININDDELT SALGSPROCES

FÅ ET KLART OVERBLIK OVER ALLE LEADS

MAILALIAS

MAILHENVENDELSER OPRETTES AUTOMATISK SOM NYE LEADSINSTRUMENTBRÆT

ENKEL VISNING AF UGENS AKTIVITETER, OPSTILLEDE MÅL OG RESULTATER

AKTIVITETER

PLANLÆG KOMMENDE HANDLINGER MED ET ENKELT KLIK

RAPPORTERING

GRAFER OG STATISTIKKER TIL BEHANDLING AF DATA

FULD INTEGRATION MED SALGSMODULET

OPRET NEMT TILBUD

Customer Relationship Management er essentielt i de fleste virksomheder. I en tid hvor konkurrencen på produkter og priser er skarp, er service og gode kundeforbindelser være altafgørende for virksomhedens placering på markedet, og veludført CRM kan være netop den faktor, der gør at man skiller sig ud fra konkurrenterne. Med Odoos Salgsmodul får du alle de værktøjer, du behøver for at lave en effektiv og succesfuld salgsproces. Du får blandt andet:


 • Instrumentbræt med oversigt over ugens aktiviteter samt opstillede mål og resultater

 • Nem oprettelse af tilbud og konvertering til salgsordrer

 • Pipeline til håndtering af leads og muligheder

 • Individuelle pipelines til hver sælger/medarbejder samt én fælles

 • Pipeline analyse

 • Formularer til hver enkelt mulighed, hvor alt info løbende indtastes

 • Nem planlægning af fremtidige aktiviteter for hver mulighed

 • Trininddelt salgsproces

 • Forskellige grafiske visninger af salgsprocessen, som understøtter forskellige indgangsvinkler

 • Fuld integration med de øvrige Odoo moduler 

 • Et open source CRM system, som kan tilpasses præcist efter behov

 • Mulighed for emailopsætning så indgående emails til en bestemt adresse automatisk konverteres til leads

Odoo CMS - et stort billede

Instrumentbræt

Instrumentbrættet udgør en enkel oversigt over ugens aktiviteter, hvor de væsentligste informationer omkring salgsprocessen fremgår. Derudover kan der i oversigten opstilles mål for antal af aktiviteter, værdien af vundne tilbud samt fakturering. Målene kan sammenholdes med den indeværende periodes faktiske tal samt forrige periodes tal. På instrumentbrættet er virksomhedens fakturerede salg også opdelt i relevante salgskanaler. Foregår salget fx både direkte og via en webshop, kan man aflæse salgstallene for hver kanal. På den måde kan man hurtigt se forholdet mellem de to og vurdere om man evt. skal ændre noget i sin salgsstrategi. 

Pipeline

Hele salgsprocessen opsættes som en trinbaseret udvikling, og trinopdelingen indstilles fuldstændig efter virksomhedens behov. På salgmodulets instrumentbræt får man det visuelle overblik, og afhængig af fokus vælges der mellem forskellige grafiske fremstillinger. Hvis fokus eksempelvis er på, hvornår aktiviteterne finder sted, vælges kalendervisning, hvorimod en kanbanvisning giver et trininddelt overblik.

For hver mulighed er det muligt at planlægge fremtidige aktiviteter via feltet 'Næste Aktivitet'. Her udfyldes både dato og handlingen for den næste aktivitet, og hvis datoen skulle blive overskredet, bliver det markeret på muligheden. Derudover kan der via automatiske handlinger i systemet oprettes påmindelsesmails. Der er altså ingen fare for, at man overser en aktivitet eller glemmer at følge op på en kunde. 

Pipeline analyse

Gennem analyseværktøjet kan du arbejde med udvalgte tal og få et visuelt overblik via forskellige grafer. Der kan analyseres tal relaterende til pipelinen, aktiviteter og salg. Tallene kan filtreres og grupperes på et utal og måder, så du nemt kan opstille de grafer eller rapporter, som du specifikt ønsker at arbejde videre med.

Al info om kunden - samlet ét sted!

For hver mulighed oprettes en formular, hvor al relevant info om både kunden og salgsprocessen kan indtastes. Dette kunne fx være hvordan muligheden er opstået, hvilke markedsføringstiltag der er anvendt, forventet indtjening, sandsynligheden for at muligheden bliver vundet, hvem der er ansvarlig for opfølgning og hvornår det skal ske m.m.

Derudover kan der løbende registreres både interne noter eller logges aktiviteter så som erfaringer eller indgåede aftaler, og al udvikling i salgsprocessen registreres automatisk i Odoos chatter funktion i bunden af hver formular. For hver mulighed vælger man hvilke medarbejdere, der skal være følgere af dokumentet, og disse underrettes fremover, når der sker væsentlige udviklinger i salgsprocessen.

Odoo fører altså en form for løbende referat af alt hvad der sker i forbindelse med den pågældende mulighed. På den måde kan man altid danne sig et fuldt overblik over hele salgsprocessen og bevare en god relation til kunden. Dette er især brugbart, hvis den ansvarlige for en mulighed stopper i virksomheden, da al information vil være lagret i Odoo, og en ny medarbejder derfor nemt kan tage over.

Fra lead til faktura

Efterhånden som salgsprocessen skrider frem, bliver det forhåbentlig aktuelt at afgive et tilbud. Dette oprettes og afsendes direkte fra salgsmodulet og vedhæftes efterfølgende i mulighedsformularen. Tilbuddene oprettes desuden ud fra en skabelon, som virksomheden selv opsætter med eget logo og egen tekst.

En af Odoos helt store styrker er den fulde integration mellem modulerne. Når tilbuddet bekræftes, oprettes en salgsordre, og når denne skal faktureres hentes oplysningerne over i modulet Regnskab. Alle processer kan følges helt til dørs i Odoo, og du slipper for at bruge tid på, at arbejde på tværs af flere systemer.

Ekstra funktioner i Enterprise

 • Voip integration

 • Odoo Sign (elektronisk underskrift)

 • Håndtering af abonnementer og gengående fakturaer.

Sådan kommer du i gang

Anvender din virksomhed allerede Odoo, er modulet Salg inkluderet i pakken. Kontakt os for hjælp til igangsætning eller gode råd og vejledning.

Hvis du er helt ny i forhold til Odoo, kan du læse meget mere om systemet her - måske skal Odoo være jeres nye og fremtidssikrede ERP system? I kan dog også sagtens anvende Odoo udelukkende som CRM system eller kombinere det med en hjemmeside i Odoo. Du kan læse mere om priserne for Odoo her. Kontakt os for en uddybende snak om, hvordan Odoo kan gøre en forskel i din virksomhed.