Alt du skal vide om den nye bogføringslov


Få et overblik over den nye bogføringslov, tidsplaner, retningslinjer, og hvad det betyder for dig - som har valgt, eller overvejer Odoo, som regnskabsprogram.Book demo af Odoo

FlexOdoo er officielt godkendt af Erhvervsstyrelsen

Hvad betyder det for dig? Det betyder, at du kan være helt tryg ved at vælge FlexERP som din partner. Vores løsning lever ikke bare op til, men overgår standarderne i bogføringsloven, og sikrer din virksomhed en sikker og fuldt lovlig bogføringsproces.

FOB-nr.: fob709278


Hør mere om vores FlexOdoo løsning 

brown wooden chess piece on brown book

Seneste nyt (20/11-23)


Odoo systemet er sendt til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen. 
Vi har i samarbejde med Odoo S.A. pr. 31/10-23 indsendt ansøgning om godkendelse af Odoo som standard bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen er nu i gang med behandling af ansøgningen, og det forventes at behandlingen er gennemført pr. 31/12-23.

Alle regnskabspligtige virksomheder skal opfylde nye krav til digitalisering af bogholderiet fra 1/7-2024 


Odoo systemet lever allerede op til de grundlæggende krav om at digitalisere bilag, samt dokumentere og spore bogføringsmæssige transaktioner. FlexERP vil i samarbejde med Odoo sørge for at Odoo Regnskabsmodulet i løbet af 2023 lever op til de endelige krav, og bliver godkendt som gyldigt regnskabsprogram hos erhvervsstyrelsen.

Du kan nedenfor læse mere om loven, tidsplaner o.s.v.

Tidslinje - den korte

Som Odoo kunde hos FlexERP, kan du roligt læne dig tilbage. Vi sørger for at din virksomhed bliver klar til den nye bogføringslov.

Januar '23

FlexERP og Odoo påbegynder tilpasning af Odoo systemet til de nye krav i loven

Oktober '23

Odoo søger om godkendelse hos Erhvervsstyrelsen

Okt '23 - juni  '24

Alle Odoo kunder hos FlexERP, som opgraderes til v17, opfylder de nye krav

Juli '24

Loven træder i kraft og alle FlexERP's Odoo kunder lever op til kravene

Tidslinje - den lange

Sådan sikrer vi at brugerne af Odoo regnskabsprogram opfylder kravene i loven

2026
 • Personligt ejede virksomheder skal bogføre digitalt. (Præcis dato ikke offentligtgjort)
1/7-24
 • FlexERP's kunder er klar til at efterleve kravene i den nye bogføringslov.
 • Regnskabspligtige virksomheder, med pligt til at indsende årsrapport, skal anvende et godkendt bogføringsystem fra regnskabsår, som startet 1/7-24 og frem.
1/1-24
 • FlexERP starter opgradering af eksisterende kunder til godkendt Odoo version 17. Nye kunder starter på godkendt Odoo version.
 • Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.
1/11-23
 • FlexERP starter testopgradering og afprøvning af ny, godkendt Odoo version 17. 
 • Frist for ansøgning om godkendelse af standardsystemer hos Erhvervsstyrelsen.
31/8-23
 • Odoo standardsystemet forventes at leve op til de nye krav.
 • Odoo ansøger om godkendelse hos erhvervsstyrelsen, i samarbejde med FlexERP og øvrige danske Odoo partnere.
1/8-23
 •  Ansøgning til godkendelse klargøres 
1/1-23
 • FlexERP og Odoos regnskabs produkt team udfærdiger eventuelle kravs specifikationer som systemet skal opfylde.
 • Systemtilpasninger igangsættes.
 • De nye krav til digitale bogføringssystemer (standardsystemer) forventes at træde i kraft. 
 • For nye bogføringssystemer på det danske marked gælder kravene fra 1. januar 2023
 • For eksisterende bogføringssystemer (Odoo), forventes kravene at gælde fra 1. januar 2024
31/10-22
 • FlexERP og Odoos regnskabs produkt team igangsætter samarbejde omkring systemtilpasning af standardsystemet til de nye krav.
 • Erhvervstyrelsen udsender udkast til de forventede detaljerede digitale krav til bogføringssystemer.
24/5-22
 • Folketinget vedtager en ny bogføringslov. Loven stiller nye digitaliserings krav til regnskabspligtige virksomheder.

Forventede krav til bogføringssystemer og virksomheder

Nedenfor er fremhævet de væsentligste krav til bogføringssystemer, som regnskabspligtige virksomheder skal opfylde fra regnskabsår som starter 1/7-2024 og frem. 


Krav til virksomheder

Dokumentering

Virksomheden skal dokumentere deres processer for bogføring, samt angive specifikationer for det anvendte bogføringssystem.

Godkendt system

Virksomheden skal anvende et godkendt bogføringssystem, samt offentlig synliggøre dette med registreringsnr.

Ansvar

Det er virksomhedens eget ansvar at det anvendte system anvendes i henhold til loven, samt sørge for at systemet vedligeholdes ved kommende lovændringer.

Krav til bogføringssystem

Godkendelse

Systemet skal godkendes af erhvervsstyrelsen, for at det må markedsføres som regnskabsprogram på det danske marked.

Digitale bilag & sporing

Alle bilagspligtige posteringer skal registeres i systemet med vedhæftning af det elektroniske originale bilag (pdf, jpg etc.). Ændringer til oprindelige posteringer skal kunne spores.

Standard Kontoplan

Der skal enten anvendes en fast defineret standardkontoplan, eller man skal kunne henvise fra egen kontoplan til standardkontoplanen.

Indberetning til skat

Der kommer krav om at moms og årsregnskab(posteringer) skal kunne indberettes digitalt

E-fakturering & nemhandel

Systemet skal understøtte afsendelse og modtagelse af e-fakturaer, som understøtter OIOUBL samt PEPPOL formaterne. Ligeledes skal der være mulighed for registrering i nemhandel registeret

Bankafstemning

Systemet skal indeholde funktioner til indlæsning af elektroniske bankkontoudtog, samt afstemning af disse til virksomhedens konto bogføringer.

Backup

Der stilles krav til backup af systemet, samt til at data skal være til rådighed for Skat i minimum 5 år. Også efter et eventuel ophør af virksomheden

Digital sikkerhed

Der stilles en række krav til at systemet understøtter standarder for digital sikkerhed.

Ønsker du at få vores FlexOdoo løsning?

Udfyld dine kontaktinformationer nedenfor for at booke en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan implementere FlexOdoo hos dig.