New accounting law

Here we provide an overview of the new bookkeeping law, timetables, guidelines and what it means for you - who have chosen, or are considering odoo, as an accounting program​

Book an online Odoo Demo


All companies subject to accounting must meet new requirements for digitization of bookkeeping from 1/7-2024


The Odoo system already meets the basic requirements of digitizing accounting journals, as well as documenting and tracking accounting transactions. FlexERP, in collaboration with Odoo, will ensure that the Odoo Accounting System meets the final requirements during 2023 (when these are set), and is approved as a valid accounting system by the Danish Business Authority.

You can read more about the law, timetables, etc. below.

Tidslinie - den korte

Som Odoo kunde hos FlexERP, kan du roligt læne dig tilbage. Vi sørger for at din virksomhed bliver klar til den nye bogføringslov.

Januar '23

FlexERP og Odoo påbegynder tilpasning af Odoo systemet til de nye krav i loven

Oktober '23

Odoo søger om godkendelse hos Erhvervsstyrelsen

Okt '23 - juni  '24

Alle Odoo kunder hos FlexERP, som opgraderes til v17, opfylder de nye krav

Juli '24

Loven træder i kraft og alle FlexERP's Odoo kunder lever op til kravene

Tidslinie - den lange

Sådan sikrer vi at brugerne af Odoo regnskabs systemet opfylder kravene i loven

2026
 • Personligt ejede virksomheder skal bogføre digitalt. (Præcis dato ikke offentligtgjort)
1/7-24
 • FlexERP's kunder er klar til at efterleve kravene i den nye bogføringslov.
 • Regnskabspligtige virksomheder, med pligt til at indsende årsrapport, skal anvende et godkendt bogføringsystem fra regnskabsår, som startet 1/7-24 og frem.
1/1-24
 • FlexERP starter opgradering af eksisterende kunder til godkendt odoo version 17. Nye kunder starter på godkendt odoo version.
 • Erhvervsstyrelsen offentliggør en fortegnelse over registrerede digitale standard bogføringssystemer, der lever op til kravene.
1/11-23
 • FlexERP starter testopgradering og afprøvning af ny, godkendt odooo version 17. 
 • Frist for ansøgning om godkendelse af standardsystemer hos Erhvervsstyrelsen.
31/8-23
 • Odoo standardsystemet forventes at leve op til de nye krav.
 • Odoo ansøger om godkendelse hos erhvervsstyrelsen, i samarbejde med FlexERP og øvrige danske odoo partnere.
1/8-23
 •  
 • Ansøgning til godkendelse klargøres.
1/1-23
 • FlexERP og Odoo's regnskabs produkt team udfærdiger eventuelle kravs specifikationer som systemet skal opfylde.
 • Systemtilpasninger igangsættes.
 • De nye krav til digitale bogføringsystemer (standardsystemer) forventes at træde i kraft. 
 • For nye bogførings systemer på det danske marked gælder kravene fra 1. januar 2023
 • For eksisterende bogførings systemer (odoo), forventes kravene at gælde fra 1. januar 2024
31/10-22
 • FlexERP og Odoo's regnskabs produkt team igangsætter samarbejde omkring systemtilpasning af standardsystemet til de nye krav.
 • Erhvervstyrelsen udsender udkast til de forventede detaljerede digitale krav til bogførings systemer.
24/5-22
 • Folketinget vedtager en ny bogføringslov. Loven stiller nye digitaliserings krav til regnskabspligtige virksomheder.

Forventede krav til bogføringssystemer og virksomheder

Nedenfor er fremhævet de væsentligste krav til bogføringssystemer, som regnskabspligtige virksomheder skal opfylde fra regnskabsår som starter 1/7-2024 og frem. 


Krav til Virksomheder

Dokumentering

Virksomheden skal dokumentere deres processer for bogføring, samt angive specifikationer for det anvendte bogførings system.

Godkendt system

Virksomheden skal anvende et godkendt bogføringsystem, samt offentlig synliggøre dette med registreringsnr.

Ansvar

Det er virksomhedens eget ansvar at det anvendte system anvendes i henhold til loven, samt sørge for at systemet vedligeholdes ved kommende lovændringer.

Krav til bogførings system

Godkendelse

Systemet skal godkendes af erhvervsstyrelsen, for at det må markedsføres som regnskabssystem på det danske marked.

Digitale bilag & sporing

Alle bilagspligtige posteringer skal registeres i systemet med vedhæftning af det elektroniske originale bilag (pdf, jpg etc.). Ændringer til oprindelige posteringer skal kunne spores.

Standard Kontoplan

Der skal enten anvendes en fast defineret standardkontoplan, eller man skal kunne henvise fra egen kontoplan til standardkontoplanen.

Indberetning til skat

Der kommer krav om at moms og årsregnskab(posteringer) skal kunne indberettes digitalt

E-fakturering & nemhandel

Systemet skal understøtte afsendelse og modtagelse af e-fakturaer, som understøtter OIOUBL samt PEPPOL formaterne. Ligeledes skal der være mulighed for registrering i nemhandel registeret

Bankafstemning

Systemet skal indeholde funktioner til indlæsning af elektroniske bankkontoudtog, samt afstemning af disse til virksomhedens konto bogføringer.

Backup

Der stilles krav til backup af systemet, samt til at data skal være til rådighed for Skat i minimum 5 år. Også efter et eventuel ophør af virksomheden

Digital sikkerhed

Der stilles en række krav til at systemet understøtter standarder for digital sikkerhed.