KREDITNOTADATO ER LIG MED FAKTURADATO

GLEMMER DU OGSÅ AT RETTE KREDITNOTADATOEN?
November 27, 2018 by
KREDITNOTADATO ER LIG MED FAKTURADATO
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 

Som standard foreslår Odoo dags dato som kreditnotadatoen, når man opretter en kreditnota. Afhængigt af arbejdsgange er dette dog ikke altid helt hensigtsmæssigt. I mange virksomheder opretter man primært kreditnotaer til eksisterende fakturaer, og i det tilfælde vil man af regnskabstekniske årsager som regel foretrække, at kreditnotadatoen er den samme som fakturadatoen.

Ved hjælp af en lille tilpasning af Odoo, kan vi opsætte systemet, så det selv foreslår den oprindelige fakturadato som kreditnotadato i stedet for dags dato. På den måde undgår man at lave datofejl, som efterfølgende skal rettes igen.

Oprindelig fakturadato

Kreditnotadato

Du kan selvfølgelig fortsat ændre datoen, inden du laver kreditnotaen - forskellen er nu, at den foreslåede dato langt oftere vil være den korrekte dato.

Kontakt os endelig hvis vi skal installere funktionen i din Odoo, eller du ønsker at høre mere.