Årsafslutning i Odoo

Følg disse simple trin til at afslutte et regnskabsår
April 24, 2019 by
Årsafslutning i Odoo
FlexERP ApS, Alex Lyngsoe

 

Odoo regnskabsmodulet opererer ikke med perioder og periodeafslutninger, som man ofte ser i regnskabssystemer. Man skal derfor ikke gøre noget for f.eks. at overføre sidste års balanceposter til nye primoposter etc.. Når årsregnskabet er endeligt godkendt, skal man dog bogføre årets resultat, således at det afsluttede års balance går i 0 og egenkapitalen vises korrekt.

Sådan gør du:

Odoo opererer med en midlertidig konto med typen “Nuværende årsindtjening” (Retained earnings).

Hvis denne ikke allerede findes i kontoplanen, oprettes en konto med f.eks. nr. 999999, navn: Resultat ikke fordelt/distribueret og type = "Nuværende årsindtjening".


På den måde  kan man i rapporteringen f.eks. få vist det foreløbige resultat og løbende afstemme balancen.


Når året er endeligt bogført og regnskabet godkendt, skal man MANUELT overføre årets resultat til egenkapitalen og nulstille konto 999999 efter følgende formel.


Eksempel: årets resultat er positivt kr. 100.000


Der oprettes  journalbilag på journalen for åbningsposteringer.


Bilag 1

Dato: sidste dag i regnskabsåret som skal afsluttes

Konto 99999: Beløb debet kr. 100.000

Konto for Overført resultat indeværende år: Beløb kredit kr. 100.000


Bilag 2

Dato: Første dag i NYT regnskabsår / efterfølgende år.

Konto for Overført resultat indeværende år: Beløb debet kr. 100.000

Konto for Overført resultat tidligere år/Egenkapital primo: Beløb kredit kr. 100.000

Nu kan man udskrive en balance og kontrollere, at aktiver/passiver balancerer, samt at egenkapitalen vises korrekt både i det tidligere og nye regnskabsår.