Odoo 17: Nyheder i bogføring og økonomistyring

Effektivisering af bogføring: Sådan gør Odoo 17 en forskel
12. februar 2024 af
Odoo 17: Nyheder i bogføring og økonomistyring
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 


I takt med digitaliseringen søger flere virksomheder efter et effektivt regnskabsprogram, der kan håndtere kompleks bogføring og økonomistyring på en brugervenlig måde. Odoo 17 præsenterer en lang række innovative funktioner i app'en Regnskab, som alle sammen bidrager til mere effektive arbejdsgange for både bogholderiet og ledelsen. Nedenfor har vi udvalgt nogle af de nye funktioner, som vi er særligt begejstrede for, og som vi tror på vil gøre en mærkbar forskel ude i virksomhederne.

Fleksibel regnskabsrapport med drag and drop

I version 17 får du nu mulighed for på enkel vis at flytte rundt på både enkelte linjer og hele afsnit i dine finansrapporter. Hvor det tidligere var en langt mere omstændelig opgave at flytte rundt på rækkefølgen, så giver det nye redigeringsværktøj langt større mulighed for, at du som almindelig bruger selv kan redigere i finansrapporternes opstilling.


Fleksibel regnskabsrapport med drag and drop

Automatisk udligningswizard

Den nye automatiske udligningswizard forenkler en af de mest tidskrævende opgaver i regnskab. Tidligere skulle bogholderen manuelt gennemgå og matche transaktioner, hvilket tager lang tid. Med Odoo 17 kan dette nu gøres automatisk, hvor systemet intelligent foreslår matches, hvilket sparer tid og reducerer fejl. Du vælger selv, hvilke konti, der skal laves udligninger på, om du ønsker at udligne matchende poster, eller om du vil udligne konti med en saldo på 0.


Automatisk udligningswizard

Separat linje til rabat på kundefakturaer

I forlængelse af Odoos forbedringer af rabatter på salgsordrer er der også tilføjet en ny funktionalitet på den efterfølgende faktura. Er der tildelt en rabat på en salgsordre, så kan den nu bogføres separat på kundefakturaen, idet rabatten får en selvstændig fakturalinje. Dermed er det muligt direkte fra fakturaen at ændre i bogføringskontoen for rabatten. Dette er især en fordel, når rabatter ikke skal bogføres ind på samme konto som omsætningen. Og vigtigst af alt så har det ingen indvirkning på salgsordren, hvilket understøtter en mere detaljeret og fleksibel økonomistyring.


Faktura

Forbedret beregning ved kreditgrænser

I version 17 inkluderer Odoo en kundes bekræftede salgsordrer, når kontototalen beregnes til brug ved advarsler om kreditgrænser. Tidligere blev salgsordrer ikke medregnet, men nu medtages de bekræftede ordrer, så du får et mere retvisende tal i din salgsproces. 


Beregning af kreditgrænse

Godkendelsesflow

Via app'en Studio kan der i version 17 opsættes et godkendelsesflow på fakturaer. Du kan angive både en og flere godkendere samt flere godkendelsestrin, hvis fakturaer skal godkendes af flere personer og i en bestemt rækkefølge. Godkenderen får tildelt en aktivitet, og er der flere godkendere, oprettes der efter første godkendelse automatisk en aktivitet til den næste godkender. Når der er opsat et godkendelsesflow, er det ikke muligt at bogføre fakturaen, før de nødvendige godkendelser er udført. På den måde kan der for eksempel på enkel vis føres løbende opsyn med virksomhedens udgifter.


Godkendelsesflow i Studio

Samlet rapportering

Foruden ovennævnte muligheder for tilpasning af finansrapporterne er der også kommet nogle visuelle forbedringer. Den formentlig bedste nyhed er, at du nu kan lave samlede rapporter. Det vil sige, at du fx vil kunne danne én rapport (skærm, pdf-fil eller Excel), som både indeholder en resultatopgørelse og en balance. Og hvorfor ikke samle endnu flere finansrapporter? Dette er i særdeleshed nyttigt i forhold til ekstern rapportering til fx revisor, bank eller bestyrelse. 


Finansrapporter i regnskabsprogram


Indberetning af moms

Momsrapporten i Odoo version 17 ligner nu momsindberetningsbilledet på skat.dk, og det er med en ny funktion muligt at indberette momsrapporten automatisk. Ved hver indberetning skal du blot logge på skat.dk med mitID og endeligt godkende indberetningen. Momsrapporten bogføres samtidig direkte i Odoo. Du spilder altså ikke længere din tid med dobbeltindtastning, og på samme tid minimeres risikoen på fejltastninger.

Momsindberetning


Elektronisk fakturering og Nemhandel

Odoo er nu tilsluttet det nye europæiske netværk til elektronisk fakturering, Peppol. Det betyder, at du med version 17 gratis kan sende og modtage elektroniske fakturaer i Peppol formatet. Derudover kan du direkte fra Odoo systemet tilslutte virksomheden til Nemhandel registeret (offentlig e-fakturering). Det forventes her, at det danske Nemhandel system inden for kort tid vil kunne snakke sammen med Peppol. Dermed kan al elektronisk/EDI fakturering (Peppol, Nemhandel) til og fra offentlige og private virksomheder håndteres i Odoo.

Fremtidens regnskab med Odoo 17

Sammenfattende markerer Odoo 17 en milepæl inden for regnskabs- og økonomistyringssoftware. Med dens intuitive design og kraftfulde funktioner, tilbyder denne opdatering ikke blot en løsning til effektiv bogføring, men også en strategisk fordel for virksomheder, der søger at forbedre deres finansielle processer. Ved at implementere Odoos regnskabsprogram, kan din virksomhed nyde godt af en mere strømlinet, præcis og omkostningseffektiv finansiel operation

Skal du også med på Odoo 17?

Vi hjælper dig med alt for at komme i gang. Anvender du allerede Odoo, så frigives Odoo 17 til opgradering inden for ganske kort tid. Udnyt ventetiden optimalt og kontakt os for at gå i gang med forberedelserne, så din virksomhed også kan få mest muligt ud af Odoo så hurtigt som muligt.