FlexERP udvider team og tilstedeværelse i Danmark

FlexERP er med 13 år på bagen, en veletableret IT og regnskabs virksomhed, som har specialiseret sig indenfor ERP systemet Odoo. ERP og Odoo ligger i vores blod, og vi udvider år efter år: funktionerne i odoo dækker flere og flere digitale forretningsprocesser, vi kan servicere flere virksomheder i Danmark (og i udlandet), vores team vokser, og vi er nu også fysisk tilstede i Region Sjælland.
22. december 2022 af
FlexERP udvider team og tilstedeværelse i Danmark
FlexERP ApS, István Kürtösi

 

I 2014 udvalgte FlexERP Odoo systemet, som det bedste digitale værktøj til at administrere virksomhedsprocesser og regnskab i én platform. Odoo er i mellemtiden blevet en global markedsleder. Samtidig har FlexERP også udviklet sig. I 2022 blev vi bl.a. “Odoo gold partner”, vi deltog i den globale konference Odoo experience, vi deltog i Odoo roadshow i København, Odoo version 16 blev introduceret, med en helt ny meget attraktiv prismodel, vi opnåede ny certificering og vi blev medlem af sammenslutningen af det globale netværk - Best Odoo Partners

Men digitalisering som en ekstern faktor, har også drevet FlexERP til at udvide horisonten yderligere. På den ene side opfordrer og støtter den danske regering virksomheder til at digitalisere yderligere, på den anden side skal den nye bogføringslov, med tilhørende krav til ERP systemerne, implementeres hos tusindvis af danske virksomheder i 2023 og 2024.
Vi er vel forberedte herpå, og på forkant, takket være vores og odoo’s flexible og agile tilgang. Vi bygger også videre på en solid basis for de kommende forandringer: dette i form af tilgængelighed, i form af menneskelige ressourcer, og i forhold til at forstå de udfordringer, markedet møder.

Udover at være reaktive, ønsker FlexERP også at anvende vores velfunderede base og erfaringer mere bredt i Danmark. Vi ønsker at nå ud til flere virksomheder. Vi åbner derfor en afdeling af virksomheden i Maribo, Lolland, hvorfra vi lettere kan servicere kunder i hele region sjælland. On-line arbejde er blevet hverdagen indenfor vores branche, efter pandemien - og det rækker langt - men at mødes ansigt-til-ansigt er stadig vigtig for vores forretning. Derfor har vi ansat Istvan Kurtosi, bosiddende i Maribo, og med mange års erfaring indenfor Odoo implementeringer i flere lande. Han taler Engelsk, Tysk og er intensivt igang med det danske sprog og kultur.

Nogen vil måske sige, at Lolland ikke er kendt for innovation - men lad os afklare et par ting: Et af de største danske byggeprojekter (Fermen forbindelsen), startede her i 2021. Derudover sker der store investeringer indenfor forskellige industrielle brancher, i området. Og et ERP system er ikke længere et privilegie som kun tilhører store virksomheder: Det er nu også er absolut nødvendighed for SMV virksomheder. 
Odoo, understøtter dette med fuld modulerbarhed, men også med en meget atraktiv prismodel og hurtige implementeringsmetoder.

Det er vigtigt, at vi bedre ønsker at forstå, og understøtte markedet for ERP og Digitalisering, hos virksomhederne. Istvan Kurtusi har et stærkt erfaringsgrundlag indenfor forretningsforståelse og markedsanalyse, og han tror på at vi må implementere Odoo ud fra kundernes behov - dette ikraft af at odoo, trods værende et standard system, er opbygget med stort tilpasningspotentiale.
Vi vil derfor meget gerne høre mere om de administrative udfordringer, som vores fremtidige kunder har: Klik her for at booke en u-forpligtende samtale. Vi understøtter forretningsprocesser angående lager, regnskab, salg, marketing, HR, planlægning, dokumentstyring og alle andre områder, som alle er integreret i den samme digitale platform.

Er du virksomhedsleder, bør du få en afklaring på dine administrative processer, og se optimeringspotentialet ved odoo platformen. Vi vil gerne introducere dig for, hvordan det er muligt at administrere og ikke mindst opnå større indtjening, ved at anvende et system hvor alt er forbundet og integreret.

Alt i alt: Du skal nok forvente at se og høre mere om FlexERP, Odoo og ERP i den nærmeste fremtid. I mellemtiden, se vores hjemmeside og/eller kontakte os.

In 2002 FlexERP chose Odoo as the best tool to manage business processes and accounting in one platform. This ERP tool has become a market leader globally by now. Together with this FlexERP also got more mature. In 2022 we were present at the Worldwide Odoo event in Brussel, we participated in the roadshow of Odoo in Denmark, Odoo16 (!) and a new pricing model was introduced, we gained new certification and we became member of Best Odoo Partners

But digitalization as an external factor also thrives FlexERP to get further. On one hand the Danish government encourages companies to be more digital, on the other hand the new accounting law and its IT requirements has to be implemented in 2023 and 2024. We are ready for it thanks to the flexibility of ours and of Odoo also. We are also building a solid basis for the changes: in terms of accessibility, in terms of human capital and in terms of understanding the challenges the market meets. 

Apart from being reactive, FlexERP wants to use its experiences more intensively around Denmark. Apart from the existing clients we want to reach more, we want to support more. Therefore we opened a business department in Maribo, Lolland, from where we can serve Sejland easier and clients from Sejland can access us easier. On-line work has been common in our business for years, the recent pandemic made it stronger - but meeting face-to-face is still an important tool in business. Therefore Istvan Kurtosi joined our team, who is located in Maribo and has many years of experience in Odoo, implemented in various countries. He speaks English, German and he learns Danish and our culture intensively. 

You might say that Lolland is not known for its innovations - but let's clarify here a couple of things: one of the largest developments (the Fehmarn project) started here in 2021. Additionally to this the region gets enormous investments for various industrial areas. And an ERP is not only a privilege of the larger companies anymore: it is almost a must for SMEs also. Odoo supports this not only in its modular system, but also in its pricing model and its quick implementation model. 

It is important that we want to understand the market better. Istvan Kurtosi has a strong market analysis past and he believes that we need to implement Odoo as the client needs - as Odoo is built with a strong customisation concept. We want to hear about the thoughts and challenges of the business administration process that our future clients have: click here to schedule a date for a non-binding interview. We support business processes regarding Inventory, Warehouse, Accounting, Sales, Marketing, Human Resource, Planning, Document management or any other area - however these are handled together as these have impacts on each other. If you are a business manager, then it is worth it to talk these through and see options for handling those better. We want to introduce how it is possible to manage and generate more value from these inter-connected tasks. 

All in all: it is likely that you will see and hear more about FlexERP, Odoo and ERP in the near future. In the meanwhile you can read more, here at our website and/or contact us.