BREXIT: ændring af momsopsætning

HUSK at du selv skal ændre momsopsætningen for Storbritannien efter d. 1. januar 2021 - dog afhængigt af det endelige forhandlingsudfald
22. december 2020 af
BREXIT: ændring af momsopsætning
FlexERP ApS, Alex Lyngsoe

 

Med Storbritanniens udtræden af EU ændres kravene til virksomhedernes håndtering og beregning af moms.

Hvis der ikke laves nye specialaftaler, betragtes UK i momshenseende som et "3. land" og skal momsmæssigt sidestilles med andre lande udenfor EU.


Sådan ændrer du UK til et 3. land i Odoo:

- Fjern UK fra landegruppen EU (navnet på gruppen kan være anderledes i dit Odoo setup)
- Tilføj UK til landegruppen 3. lande 

Odoo • Et billede med en tekst

Odoo • Et billede med en tekst

HUSK at kontrollere korrekt bogføring af dine første købs- og salgsbilag vedr. UK og vær også opmærksom på håndtering af evt. krav om eksportregistrering og told.

Du kan læse meget mere om de opdaterede momsregler efter Brexit hos skat.dk.