Automatisk opdatering af Forventet Indtægt på CRM leads

Feltet opdateres med totalbeløbet ex. moms, når der tilknyttes et tilbud
17. december 2020 af
Automatisk opdatering af Forventet Indtægt på CRM leads
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 

I Odoo er feltet 'Forventede Indtægt' som standard et felt, hvor værdien skal angives manuelt.  Med funktionen 'Automatiserede Handlinger' er det dog muligt at opsætte en automatik, der opdaterer feltet med totalbeløbet excl. moms fra et tilknyttet tilbud.

Odoo • A picture with a caption

Ved oprettelse af CRM leadet angives en forventet indtægt manuelt:

Odoo • Text and Image

Fra leadet oprettes der senere i salgsprocessen et tilbud. Beløbet excl. moms vil nu udgøre en ny forventet indtægt:

Odoo • A picture with a caption

Feltet 'Forventede Indtægt' på CRM leadet opdateres automatisk med totalbeløbet excl. moms fra tilbuddet:

Odoo • Text and Image

Er tilbuddet oprettet i en anden valuta end DKK, omregnes beløbet til danske kroner, når det indsættes på CRM leadet:

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image

Det teoretiske tal erstattes altså af det aktuelle tal. Ønskes det fortsat at bibeholde det oprindelige forventede tal, kan dette laves ved hjælp af modulet Studio ved indsættelse af et ekstra felt til dette.

Pris for opsætning: kr. 1.990 eks. moms

Ønsker du automatisk opdatering af den forventede indtægt fra tilbud?

Vi klarer opsætningen og hjælper dig igang!