Automatisk opdatering af kostpris

Varens kostpris opdateres automatisk ved validering af leverandørfaktura
18. december 2018 af
Automatisk opdatering af kostpris
FlexERP ApS, Pernille Ølbye

 

Hos FlexERP har vi udviklet et modul, der automatisk opdaterer en vares kostpris baseret på seneste leverandørfaktura. Det betyder, at det er slut med at indtaste den nye kostpris manuelt i Odoo, hver gang prisen ændres hos leverandøren. Et produkts kostpris er ikke statisk og kan ændre sig - nogle endda ofte. Med det nye modul opsættes Odoo, så kostprisen hele tiden opdateres automatisk.

Når en indkøbsordre er gennemført, og du har modtaget og oprettet din leverandørfaktura, skal fakturaen valideres. I det øjeblik leverandørfakturaen valideres, vil det nye modul sørge for, at produkternes kostpris(er) opdateres på produktformalerne på baggrund af den angivne pris på leverandørfakturaen.

På denne måde sikrer du, at kostprisen hele tiden er opdateret.

Ønsker du også automatisk opdatering af kostpriserne?

Vi installerer modulet og sørger for at opdatere varekategoriernes kostmetode.