Hold styr på afskrivningerne

Med Odoos afskrivningsmodul sparer du både tid og får bedre overblik
19. december 2018 af
Hold styr på afskrivningerne
FlexERP ApS, Alex Lyngsoe

 

Med Odoos afskrivningsmodul er det slut med at vedligeholde manuelle regneark med afskrivningsprofiler og lave manuel bogføring af de løbende afskrivninger.

Det er meget simpelt:  tilføj en afskrivningsprofil på anskaffelsesfakturaen til dit aktiv, så sørger modulet selv for at registrere købsværdi, afskrivningsprofil, aktuel værdi og ikke mindst at bogføre de tilhørende afskrivninger for hver periode.

Sådan virker det

Styring af afskrivninger er en integreret del af regnskabsmodulet i Odoo Enterprise versionen og skal blot aktiveres i grundindstillingerne. Dernæst er menupunkterne synlige, og man kan starte opsætningen. Få evt. hjælp fra os til opsætning af dit første aktiv. 

Nedenfor kan du læse lidt om grundfunktionerne i systemet. Men kontakt os endelig hvis du gerne vil høre mere eller se en demo af funktionerne "live".

Aktiv typer

Først opsættes de forskellige typer af aktiver. Her angives afskrivningsprofilen med antal perioder afskrivningsmetode, konti til bogføring m.v..

Opret aktiv og bogfør afskrivninger

Her opretter man det enkelte aktiv. Når man har angivet kategori og værdier, udregner systemet selv hele afskrivningsporteføljen. De tilhørende bogføringsposteringer i regnskabet oprettes automatisk når datoen for afskrivningslinjen nåes, men man kan også styre dette selv. Man kan også registrere, hvilken leverandør og evt. leverandørfaktura aktivet kommer fra.

Hvis et aktiv sælges før alle afskrivninger er gennemført, vil systemet selv foreslå at bogføre restværdien samt fjerne de resterende afskrivningslinier. 

Der er mulighed for at oprette et aktiv direkte fra en leverandørfaktura. Her angiver man afskrivningstypen på fakturalinjen, hvorefter systemet automatisk opretter aktivet og de tilhørende afskrivninger.

Ønsker du også at håndtere virksomhedens aktiver og afskrivninger i Odoo?

Vi hjælper dig i gang!