Renter på forfaldne fakturaer

FlexERP har udviklet et modul til beregning af renter på forfaldne betalinger
14. august 2017 af
Renter på forfaldne fakturaer
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 

Odoo CMS - et stort billede

Oplever du desværre af og til at en kunde ikke har betalt sin faktura? Så kan det sommetider blive aktuelt at opkræve renter for det forfaldne beløb. Vi har i FlexERP fået udviklet et modul, der fungerer som en nem løsning på dette. Modulet er et tillæg til det eksisterende regnskabsmodul, og fungerer i forlængelse deraf. På hver kunde angives en rentesats for forfaldne betalinger i overensstemmelse med virksomhedens salgsbetingelser. Med udgangspunkt i den forfaldne faktura beregnes de skyldige renter, og en ny faktura oprettes på beløbet.

 

Odoo CMS - et stort billede


På baggrund af de betalingsbetingelser, der er indstillet på en given kunde eller faktura, angives der en forfaldsdato på udsendte fakturaer. Denne forfaldsdato danner grundlag for renteberegningen - modulet beregner antal forfaldne dage og ganger disse med rentesatsen for forfaldne betalinger. En ny faktura på det beregnede beløb oprettes automatisk, og denne behandles efterfølgende på vanlig vis. Skulle den pågældende kunde have flere forfaldne betalinger beregnes der renter for samtlige betalinger i den samme faktura.

 

Odoo CMS - et stort billede

 

Kontakt os hvis du ønsker at høre mere om rentemodulet eller vi skal hjælpe med at installere modulet i din virksomheds Odoo.

Vi tilbyder også et modul til opfølgning på forfaldne betalinger. Læs mere om vores rykkermodul her.