Budgettering i Odoo

Et essentielt værktøj til virksomhedens økonomistyring
4. maj 2017 af
Budgettering i Odoo
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 

Med dette nye budgetteringssystem trækkes relevante tal ud af Odoo, så man kan arbejde med dem i et faneopdelt budgetark i Google Sheets.

Virksomhedens kontoplan integreres i budgetarket, og dermed kan man hele tiden sammenholde budgettet med de faktiske tal fra virksomheden, i perioder man selv definerer i opsætningen; det er både muligt at arbejde med månedsvise budgettal samt 'år til dato', og den angivne periode kan frit ændres efter behov.Hele virksomhedens kontoplan fremgår af en separat fane i arket, og ud fra den vælger man hvilke konti, man ønsker at budgettere på. Man indtaster blot kontonummeret, hvorefter navnet på kontoen automatisk hentes. Derefter udfyldes budgettallene i de respektive måneder. I selve budgettet indsættes de ønskede kontonumre, hvorefter alle budgettal samt udregninger automatisk udfyldes. Af budgettet fremgår både budgettallene og de realiserede tal for den angivne periode samt 'år til dato'. Eventuelle afvigelser beregnes også. Endeligt kan de samlede budgettal for hele året samt forrige års realiserede tal også aflæses i budgettet. 


Odoo CMS - et stort billede


Budgettet har et fleksibelt layout, som kan tilpasses efter virksomhedens behov, og som passer perfekt til udskrift.


Det er desuden muligt at danne sig et mere visuelt overblik ved hjælp af søjlediagrammer, hvor udvalgte tal kan sammenholdes med hinanden.Budgetteringssystemet er et stærkt og essentielt værktøj til virksomhedens løbende arbejde med budgettering og økonomistyring.