Bogføring af årets resultat i Odoo

Læs vores enkle vejledning
7. december 2021 af
Bogføring af årets resultat i Odoo
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 

Odoo opererer med en midlertidig konto med typen “Nuværende årsindtjening” (Retained Earnings).

Dertil oprettes en konto med nr. 999999 navn: "Resultat ikke fordelt/distribueret" (denne konto ER normalt oprettet med regnskabsmodulet).


På den måde  kan man i rapporteringen f.eks. se det foreløbige resultat og løbende afstemme balancen.


Når året er endelig bogført, skal man manuelt overføre årets resultat til egenkapitalen og nulstille konto 999999 efter nedenstående formel.


Eksempel:
årets resultat er positivt kr. 100.000


Der oprettes  journalbilag på journalen for åbningsposteringer:


Bilag 1

Dato: sidste dag i regnskabsåret som skal afsluttes

Konto 999999: Beløb debet kr. 100.000

konto for Overført resultat indeværende år(under egenkapitalen): Beløb kredit kr. 100.000


Bilag 2

Dato: Første dag i NYT regnskabsår / efterfølgende år.

konto for Overført resultat indeværende år: Beløb debet kr. 100.000

konto for Overført resultat tidligere år/Egenkapital primo: Beløb kredit kr. 100.000

Sammenhængen til Resultatopgørelsen og Balancen

Resultatopgørelse DK: Denne viser i bunden et resultat, f.eks. overskud kr. 100.000.


Balance DK: Generelt i en balance vil summen af Aktiver være = summen af passiver + årets resultat (fra resultatopgørelsesrapporten).

MEN man bogfører først årets resultat, når årsregnskabet er helt afsluttet.

Derfor har Odoo indbygget den skjulte konto 999999, som løbende opsamler det foreløbige resultat.

For at man løbende kan se påvirkning af resultat i balancen, har vi i balancerapporten en linje, som hedder "Årets foreløbige resultat". Denne linje trækker netop saldoen fra konto 999999.


Når et regnskabsår er færdig, så flytter man årets resultat fra konto 9999999 over til en egenkapitalkonto.