Automatisk bogføring af gentagne fakturaer

19. juni 2023 af
Automatisk bogføring af gentagne fakturaer
FlexERP ApS, Lærke Hedegaard Mathiasen

 

Med v16 er der i Regnskab kommer en ny funktion på både Kundefakturaer og Leverandørfakturaer - nemlig Auto-Post.


Har du fakturaer, som gentages hver måned i samme form, så kan du anvende Auto-Post funktionen, hvormed en kopi af fakturaen oprettes og posteres med et fast interval. Når du første gang opretter fakturaen (eller når du ønsker at opstarte autopostering), så udgør den pågældende faktura udgangspunktet for fremtidige posteringer - en slags kladde. Du kan både angive en fast dato for gentagelsen eller et fast interval. Derudover kan du angive, hvornår gentagelsen skal stoppe.De kommende intervaller beregnes ud fra bogføringsdatoen (Accounting Date) på den oprindelige faktura.Når den oprindelige faktura er bogført, oprettes automatisk en kladde til den næste faktura. Den ligger i kladde, indtil bogføringsdatoen nås, hvorefter den automatisk bogføres.
Auto-Post funktionen er standard og kan tages i brug med det samme.