Leverandører

Indkøbsordrer

Opdatering af lager

Statistikker

Regnskab gjort nemt

Auto-matisering


Med modulet Indkøb kan du optimere virksomhedens indkøbsprocesser, og fuld integration mellem modulerne i Odoo betyder, at alt data automatisk opdateres på tværs af systemets moduler. I Indkøb kan du blandt andet:

  • Administrere leverandører

  • Anmode om indkøbstilbud

  • Oprette indkøbsordrer

  • Synkronisere lagerbeholdningen

  • Nemt oprette og bogføre indkøbsfakturaer

  • Opsætte rapporter og analysere på indkøbstallene

  • Importere leverandørprislister og sammenligne priser

  • Automatisere genbestillinger

  • Basere salgspriser på indkøbspriser

I Odoo fungerer modulet Indkøb blandt andet i forlængelse af modulerne Regnskab og Lager. Det vil sige, at alle handlinger fra man konstaterer at en vares lagerbeholdning er lav, til man har bogført en leverandørfaktura på indkøbet af den givne vare, er én sammenhængende proces. Du kan anmode dine forskellige leverandører om tilbud - evt. på den samme vare, så du ved, at du får den bedste pris:

odoo indkøb lager

Når leverandøren har sendt et tilbud, rettes oplysningerne til i systemet inden tilbuddet bekræftes, hvorved anmodningen omdannes til en indkøbsordre.  Her kan du også registrere varerne du modtager, og til sidst oprettes og bogføres en leverandørfaktura på baggrund af indkøbsordren. 

odoo indkøb lager

Det hele hænger altså sammen, og du kan hele tiden følge, hvor langt du er i indkøbsprocessen.

odoo indkøb status

Automatisér indkøbsprocesserne

Opsæt regler for hvornår der skal foretages genbestillinger. På grund af den fulde integration mellem modulerne i Odoo, kan indkøbsmodulet og lagermodulet hente tal hos hinanden, og på baggrund af denne synkronisering kan der opsættes automatiske processer. Dvs. at systemet fx kan opsættes til at  oprette indkøbsordrer, lige så snart lagerbeholdningen for en bestemt vare når et givent niveau.  

Sådan kommer du i gang

Modulet Indkøb indgår selvfølgelig i Odoo pakken, og du kan derfor hurtigt begynde at anvende det, hvis du allerede bruger Odoo i din virksomhed. Kontakt os - så hjælper vi dig i gang.